Decyzja Ministerstwa Środowiska uchylona dzięki argumentacji adw. Dawida Mielcarskiego

28 stycznia 2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (WSA) uchylił decyzję Ministra Środowiska w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia na przetwarzanie odpadów niebezpiecznych oraz wytwarzanie odpadów. Uchylając decyzję Ministra Środowiska i przychylając się do argumentacji zawartej w złożonej skardze, WSA podkreślił, że w przypadku decyzji administracyjnych odbierających lub ograniczających uprawnienia, konieczne jest wskazanie konkretnej, dziennej daty odebrania lub ograniczenia uprawnienia. Ponadto, taka konkretna data, winna zostać ustalona w toku postępowania przez organ administracji publicznej i nie może być domniemywana.

Wcześniej, w tej samej sprawie, WSA uwzględnił wniosek o wydanie postanowienia o wstrzymaniu wykonania zaskarżonej decyzji Ministra Środowiska. Fakt ten pozwolił Klientowi Andersen na kontynuowanie działalności w zakresie przetwarzania odpadów, w czasie oczekiwania na wyznaczenie przez WSA terminu rozprawy. Postanowienie o wstrzymaniu wykonania decyzji uchroniło Spółkę przed stratami związanymi z brakiem możliwości prowadzenia istotnej części działalności.

Klientowi Andersen doradzał adwokat Dawid Mielcarski.

Aktualności