Podatek u źródła – jak przygotować się do wypłaty dywidendy oraz innych świadczeń na rzecz zagranicznych kontrahentów?

Webinarium Andersen we współpracy z KIGEiT oraz Polsko-Portugalską Izbą Handlową:

  • Data: 14 lipca 2020 r. (wtorek)
  • Godz. 11:00 – 12:30 (czas trwania 1,5h)

Z dniem 1 stycznia 2019 r. przepisy o podatku u źródła zostały istotnie znowelizowane. Nowe wymogi wciąż budzą wiele praktycznych wątpliwości zarówno po stronie podatników (zagranicznych podmiotów), jak i polskich płatników wypłacających środki do zagranicznych kontrahentów. Sytuację utrudniają dodatkowo zmiany w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania wprowadzane tzw. Konwencją MLI, a także spowodowane pandemią Covid-19 trudności w uzyskaniu od zagranicznych władz skarbowych lub zagranicznych kontrahentów aktualnych i oryginalnych certyfikatów rezydencji. Temat jest o tyle aktualny, że wiele firm przymierza się właśnie do wypłaty dywidendy za 2019 rok na rzecz swoich udziałowców.

W związku z tym, zapraszamy Państwa do udziału w webinarium organizowanym przez kancelarię Andersen Tax & Legal we współpracy z KIGEiT oraz Polsko-Portugalską Izbą Handlową, które będzie poświęcone aktualnym zagadnieniom związanym z poborem podatku u źródła.

Agenda:

  1. Które transakcje mogą spowodować obowiązki w zakresie podatku u źródła?
  2. Możliwe zwolnienia i preferencje w zakresie podatku u źródła
  3. Obowiązek dochowania należytej staranności i rzeczywisty właściciel – nowy wymóg obowiązujący od 1 stycznia 2019 r.: teoria i praktyka władz skarbowych
  4. Jakie działania (i kiedy) należy podjąć przed wypłatą środków na rzecz zagranicznego podmiotu?
  5. Nowe zasady poboru podatku u źródła, które mają obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.
  6. Certyfikaty rezydencji w dobie pandemii Covid-19 i aktualnym orzecznictwie organów podatkowych
  7. Czy wypłatę środków za granicę trzeba raportować jako schematy podatkowe?
  8. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w świetle Konwencji MLI

Wykładowcy:

Monika Poteraj – Partner w Andersen, doradca podatkowy

Anna Hleb-Koszańska – Senior Manager w Andersen, doradca podatkowy, radca prawny

Liczba miejsc ograniczona. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny i zostanie potwierdzony przez organizatora po otrzymaniu zgłoszenia. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania zgłoszenia uczestnictwa w stosunku do wybranych podmiotów, w szczególności podmiotów konkurencyjnych wobec organizatora.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: mateusz.borzuchowski@AndersenTaxLegal.pl.

Aktualności