Rok po wdrożeniu RODO – Polska na tle Europy. Analiza porównawcza przygotowana wraz z Andersen Global

Minął pierwszy rok obowiązywania przepisów unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Mówiło się, że rok 2018 był rokiem RODO, a jednym z najczęściej powtarzanych faktów w tym czasie było wprowadzenie możliwości nakładania surowych kar pieniężnych za naruszenie przepisów.

Prawnicy Andersen, Poland wraz z ekspertami Andersen Global przygotowali dla Państwa krótką analizę porównawczą w zakresie nakładanych kar i sankcji w wybranych krajach europejskich. Jak Polska poradziła sobie z reformą danych osobowych na tle Europy? Czy Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych okazał się bardziej restrykcyjny i wymagający wobec przedsiębiorców niż miało to miejsce w innych krajach europejskich?

Zachęcamy Państwa do przeanalizowania występujących dotychczas przypadków naruszeń i sankcji w RODO, które pojawiły się na terenie Europy, aby uniknąć ryzyka związanego z wysokimi karami we własnych przedsiębiorstwach.

POBIERZ RAPORT

Aktualności