Śniadanie biznesowe HR – Przejrzyste warunki pracy, nowe urlopy, transparentność i równość wynagrodzeń | 16 marca 2023 | Katowice

Szanowni Państwo,

Początek roku 2023 to prawdziwe wyzwanie dla działów HR: pracodawcy regulują pracę zdalną, kontrolę trzeźwości, wprowadzają nowe zasady on-boardingu, nowe zasady raportowania czasu pracy i zgłaszania nieobecności. A przed nami nowe dyrektywy europejskie dotyczące finansów i płac – jak wpłyną na biznes i pracę działów HR w firmach?

Zapraszamy na kolejne śniadanie biznesowe HR w Katowicach.  Odbędzie się ono 16 marca 2023 roku w Hotelu Vienna House Easy. Tym razem skupimy się na zmianach prawnych i społecznych wokół warunków pracy oraz zasady równości wynagrodzeń. Wydarzenie organizujemy we współpracy z firmą doradczą Horyzont, podczas spotkania omówione zostaną kwestie prawne oraz biznesowo-społeczne.

Kliknij, aby zapisać się na szkolenie

Poruszymy m.in. następujące zagadnienia:

  • Czy i jak nowe przepisy w kodeksie pracy dotyczące przejrzystości warunków pracy zmienią codzienność w działach HR?
  • Wdrożenie dyrektywy work-life balance, czyli o równowadze pomiędzy pracą a życiem prywatnym. Nowe uprawnienia pracowników i obowiązki pracodawców.
  • Kolejne dyrektywy europejskie – jak wpłyną na biznes i pracę działów HR w firmach, czyli o Dyrektywie o Raportowaniu w Zakresie Zrównoważonego Rozwoju (CSRD) i obowiązkach sprawozdawczych związanych z odpowiedzialnością biznesu oraz Dyrektywie w sprawie przejrzystości wynagrodzeń.
  • Co daje pracodawcom analiza płacowa? Czy wynagrodzenia powinny być transparentne?

Spotkanie poprowadzą Magdalena Patryas, Maciej Pietrzycki i Paweł Grzembka z Zespołu Prawa Pracy Andersen w Polsce oraz Bożena Anioł z firmy doradczej Horyzont.

 Na szkolenie zapraszamy:

  • dyrektorów HR i osoby odpowiedzialne za rozwój HR w firmach,
  • pracowników działów kadr i płac,
  • managerów zespołów,
  • właścicieli firm,
  • członków zarządu,
  • osoby odpowiedzialne za ochronę danych.

Data: 16.03.2023 r.
Godzina: 8:30 rejestracja uczestników, 9:00-12:45 spotkanie
Miejsce: Hotel Vienna House, Sokolska 24, Katowice
Koszt uczestnictwa: 249,00 zł netto/osoba (306,27 zł brutto)

Materiały

Po zakończeniu spotkania do uczestników zostanie przesłana prezentacja ze szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy:

REJESTRACJA 

Aktualności