WEBINARIUM 27.10.2022, godz.: 10:30 – Spółki prawa handlowego po nowemu – nowelizacja KSH 2022

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w bezpłatnym webinarium pt. „Spółki prawa handlowego po nowemu – nowelizacja KSH 2022”.

  • Data: 27 października 2022 r. (czwartek)
  • Godz.: 10:30 – 11:30

W dniu 13 października 2022 r. w życie wchodzą przepisy ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, które wprowadzają szereg istotnych zmian w zakresie prawa spółek.

Nowelizacja zakłada między innymi wprowadzenie tzw. prawa holdingowego regulującego relacje pomiędzy podmiotami funkcjonującymi w ramach grupy spółek, reformę przepisów dotyczących rad nadzorczych, a także modyfikację ustawowych zasad odpowiedzialności członków zarządu oraz członków rady nadzorczej.

Podczas naszego webinarium postaramy się przybliżyć najnowsze instytucje po modyfikacjach przepisów KSH:

  • Prawo holdingowe:

– pojęcie grupy spółek,

– uczestnictwo w holdingu,

– wydawanie poleceń wiążących przez spółkę dominującą,

– odpowiedzialność odszkodowawcza wobec spółek zależnych;

  • Regulacja sell-out – prawo wspólników / akcjonariuszy mniejszościowych spółki zależnej do odkupienia ich udziałów przez spółkę dominującą;
  • Regulacja squeeze-out – przymusowego wykupu udziałów / akcji należących do wspólników / akcjonariuszy mniejszościowych;
  • Wprowadzenie zasady business judgement rule;
  • Rozszerzenie obowiązków i kompetencji rady nadzorczej;
  • Rozszerzenie katalogu osób objętych zakazem pełnienia funkcji w zarządzie spółki;

Prelegent: Justyna Kujawa (Senior Associate, Radca prawny)

Liczba miejsc jest ograniczona. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny i zostanie potwierdzony przez organizatora po otrzymaniu zgłoszenia.

Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania zgłoszenia uczestnictwa w stosunku do wybranych podmiotów, w szczególności podmiotów konkurencyjnych wobec organizatora.

REJESTRACJA

Aktualności