Webinarium Andersen z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej na temat wpływu Brexitu na cła i podatek VAT

Pozwolenia celne, numery EORI i pozwolenia na czasowe składowanie wydane przez organy celne w Wielkiej Brytanii utracą swoją ważność.

  • Towary Zjednoczonego Królestwa będą oznaczone jako niepochodzące z UE w Unii Europejskiej oraz w krajach partnerskich Unii Europejskiej
  • W większości państw członkowskich UE przedsiębiorstwa z siedzibą w Wielkiej Brytanii będą zobowiązane do ustanowienia przedstawiciela podatkowego

Listopad 2020 r. — Po okresie przejściowym pozwolenia celne, numery EORI i pozwolenia na tymczasowe składowanie wydane przez organy w Wielkiej Brytanii utracą swoją ważność, a pozwolenia wydane przez UE zawierające elementy związane z Wielką Brytanią również będą musiały zostać zmienione.

Cła, statusy preferencyjnego pochodzenia i kwestie podatku VAT związane ze zbliżającym się końcem okresu przejściowego — to tylko niektóre z tematów poruszonych podczas webinarium zorganizowanego przez Andersen. W wydarzeniu brali udział wyjątkowi prelegenci z Komisji Europejskiej, German de Melo i Maria Isabel Garcia Catalan, którzy omówili aktualne ustalenia w kwestiach celnych. Aleksandra Kalinowska i Sarah Shears z Andersen poruszyły kwestię wpływu Brexitu na podatek VAT z perspektywy UE i Wielkiej Brytanii. Wydarzenie rozpoczął Rafael Ripoll, radca Andersen w Hiszpanii, a moderatorem spotkania był Belen Palao, partner Andersen w Hiszpanii.

W końcowej fazie negocjacji między UE a Wielką Brytanią przedsiębiorstwa powinny przygotować się na różne scenariusze planowania swoich działań na nadchodzący rok. Przedsiębiorstwa z Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii nie mogą dać się zaskoczyć Brexitowi, tak aby móc sprawnie kontynuować swoją działalność.

German de Melo, koordynator ds. Ceł i Brexitu w Komisji Europejskiej, omówił kwestie dotyczące pozwoleń celnych i procedur celnych, która będą obowiązywać w Wielkiej Brytanii. De Melo oznajmił, że z dniem 1 stycznia 2021 r. wszystkie pozwolenia celne wydane przez organy celne w Wielkiej Brytanii utracą swoją ważność. Wyjątek stanowić będą te towary, które przed 31 grudnia 2020 r. zostały objęte pozwoleniami na stosowanie procedur specjalnych. Wyjątek ten będzie obowiązywać albo do zakończenia procedury, albo do upływu ustalonego terminu (załącznik III umowy o odstąpieniu) — okres ten nie może przekroczyć 12 miesięcy. De Melo dodał, że pozwolenia wydane przez UE zawierające elementy związane z Wielką Brytanią również będą musiały zostać zmienione.

Maria Isabel Garcia Catalan, zastępca przewodniczącego Grupy ds. Stosunków ze Zjednoczonym Królestwem w Komisji Europejskiej, w swojej prezentacji skupiła się na kwestii preferencyjnego pochodzenia. Garcia wspomniała, że sytuacja po okresie przejściowym nie będzie się bardzo różnić od sytuacji, jaka nastąpiłaby w przypadku realizacji scenariusza braku porozumienia. Zaznaczyła jednak, że do umowy o wystąpieniu dodano elementy, które pomogą ułatwić nową sytuację. Dodała, że po okresie przejściowym towary Zjednoczonego Królestwa będą oznaczone jako niepochodzące z UE w Unii Europejskiej oraz w krajach partnerskich Unii Europejskiej, przez co nie będą mogły być eksportowane w ramach systemów preferencyjnych.

Kwestie podatku VAT z perspektywy UE omówiła Aleksandra Kalinowska, partnerka Andersen w Polsce. Z kolei Sarah Shears, dyrektor Andersen w Wielkiej Brytanii, przedstawiła brytyjską perspektywę. Kalinowska stwierdziła, że transakcje między UE a Wielką Brytanią będą stanowiły eksport i import, a po 31 grudnia 2020 r. unijne uproszczenia w zakresie podatku VAT nie będą już obowiązywały w odniesieniu do przedsiębiorstw brytyjskich, a jedynie w odniesieniu do przedsiębiorstw zarejestrowanych jako podatnicy VAT w UE. Dodała, że w większości państw członkowskich UE firmy posiadające siedzibę w Wielkiej Brytanii będą zobowiązane do ustanowienia przedstawiciela podatkowego.

Patrząc na sprawę z perspektywy Zjednoczonego Królestwa, Shears podkreśliła, że „po zakończeniu okresu przejściowego Brexitu, towary przywożone do Zjednoczonego Królestwa z UE będą podlegały opłatom celnym i opodatkowaniu VAT. W toku negocjacji umowy o wolnym handlu między UE a Wielką Brytanią cła mogą się zmniejszyć lub zostać zniesione, ale przedsiębiorstwa powinny przygotować się do zarządzania ryzykiem celnym oraz ryzykiem związanym z podatkiem VAT”.

Aktualności