Zaproszenie na spotkanie stacjonarne: Śniadanie biznesowe HR: Pracodawca przed sądami pracy i urzędami | Katowice, 14.06.2023 r.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na kolejne Śniadanie biznesowe HR w Katowicach, które odbędzie się 14 czerwca 2023 roku w Hotelu Vienna House Easy. Tym razem tematyka spotkania dotyczyć będzie postępowań przed sądami pracy oraz przed urzędami zajmującymi się sprawami zatrudnienia. Skupimy się na praktycznych rozwiązaniach, które pracodawcy powinni stosować w trakcie postępowań oraz jak ograniczyć ich ewentualne ryzyko. Jako wieloletni praktycy odpowiemy na Państwa pytania dotyczące procesów oraz postępowań z zakresu prawa pracy, jak również podzielimy się naszym doświadczeniem z sal sądowych.

Podczas spotkania poruszymy następujące zagadnienia:

  • Jakie najczęstsze błędy popełniają pracodawcy w związku z rozwiązywaniem umów o pracę (oraz jak się przed nimi uchronić)?
  • Od powołania zespołu powypadkowego do prawomocnego wyroku sądu w sprawie o wypadek przy pracy – na co zwrócić uwagę?
  • Jakie zmiany dotyczące rozwiązywania umów o pracę oraz uprawnień pracowników w tym zakresie przyniosły ostatnie nowelizacje kodeksu pracy?
  • Dlaczego tzw. konsultacja związkowa wypowiedzenia umowy powinna przebiegać w dwóch odrębnych etapach?
  • Jak wpisać RODO w DNA Działu HR?
  • Pracodawca przed Prezesem UODO – omówienie wybranych decyzji Prezesa UODO dot. spraw pracowniczych
  • Zatrudnienie cudzoziemców w 2023 r. w ujęciu praktycznym.
  • Najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz sądów pracy.

Informacje organizacyjne:

Koszt: 249 zł netto (306,27 zł brutto)
Miejsce: Hotel Vienna House, Sokolska 24 w Katowicach
Data: 14.06.2023 r.
Godzina: 8:30 – Rejestracja uczestników, 9:00-12:30 – Spotkanie (przerwa kawowa w trakcie).

Formularz rejestracji na spotkanie dostępny jest tutaj:

REJESTRACJA

Aktualności