Ocena rocznej działalności portalu do spraw pobytowych cudzoziemców

Już prawie rok funkcjonuje portal internetowy Moduł Obsługi Spraw uruchomiony przez Urząd do Spraw Cudzoziemców. Umożliwia on obcokrajowcom przesłanie wypełnionych w kreatorze wniosków w sprawach pobytowych do właściwych instytucji. Jak go oceniamy?

Przede wszystkim utworzenie wniosku w kreatorze jest wygodniejsze i szybsze niż wypełnienie wniosku odręcznie, czy nawet komputerowo. Kreator automatycznie pomija części formularza, które z uwagi na wcześniejsze odpowiedzi nie dotyczą wnioskodawcy. Jednocześnie przekierowuje do tych części formularza, które obligatoryjnie powinny zostać uzupełnione. Tym samym zabezpiecza przed pozostawieniem wolnych pól przy wypełnianiu wniosku. Tam gdzie jest to możliwe, cudzoziemiec ma do wyboru treść z rozwijanych list. Może także skorzystać z pomocy kontekstowej, która została przetłumaczona na języki obce (angielski, ukraiński, rosyjski, francuski, wietnamski i arabski).

Kreator sprawdza poprawność wskazanych informacji. Pozwala zatem uniknąć części błędów, które mogą się pojawić w trakcie wypełniania formularza.

Dodatkowo portal m.in. pozwala sprawdzić, jakie są możliwości pobytowe w sytuacji, w jakiej znajduje się cudzoziemiec oraz zapoznać się z pakietem informacji na temat procedur regulujących kwestie wjazdu, pobytu i wyjazdu cudzoziemców z Polski. Zapewnia dostęp do bazy najczęściej zadawanych pytań, informacji o najczęściej popełnianych błędach na różnych etapach procedur oraz do list kontrolnych procedur aby zweryfikować, czy wykonano wszystkie kroki prowadzące do otrzymania zezwolenia pobytowego.

Korzystanie z portalu jest bezpłatne.

Niestety nadal po przesłaniu wniosku w Module Obsługi Spraw, konieczne jest jego wydrukowanie, podpisanie i przedstawienie wersji papierowej w trakcie osobistej wizyty w urzędzie wojewódzkim. W przyszłości portal ma zapewnić możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej, która będzie jedyną wymaganą.

Gdy tylko portal uzyska swoją docelową funkcjonalność (brak konieczności osobistego złożenia wniosku w urzędzie wojewódzkim), nie tylko ułatwi on cudzoziemcom uzyskiwanie zezwoleń pobytowych, ale miejmy nadzieję przyspieszy cała procedurę.

Portalowi można się przyjrzeć na stronie: https://mos.cudzoziemcy.gov.pl/

AUTOR WPISU

Adriana Wydziałkiewicz Manager | Adwokat, Katowice

ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Aktualności