Ogromne zagrożenie dla zagranicznych spółek z Polakami w zarządzie lub RN

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy zwrócić uwagę na kolejną bardzo niebezpieczną propozycję zmiany w ustawie o CIT, a mianowicie definicję miejsca faktycznego zarządu. Zgodnie z nowym ustępem 6, który ma być dodany do art. 3 ustawy (definiującego nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy), zagraniczne spółki będą uznawane za posiadające zarząd na terytorium Polski i opodatkowane polskim CIT tylko z tego powodu, że osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w Polsce będzie członkiem organu zarządzającego albo choćby kontrolnego takiej zagranicznej spółki.

Wystarczy zatem, że osoba fizyczna mieszkająca w Polsce będzie członkiem np. rady nadzorczej spółki zagranicznej, aby ta zagraniczna spółka podlegała nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce.

Co gorsza, przez to, że to jest autonomiczna definicja miejsca faktycznego zarządu, to wydaje się, że nic tu nie pomogą nawet reguły kolizyjne zawarte w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania. Państwo siedziby takiej spółki będzie uważać ją za swojego rezydenta na podstawie rzeczywistego miejsca faktycznego zarządu (jest potrzeba stworzenia takiego terminu), a Polska również będzie ją uważać za polskiego rezydenta na podstawie definicji ustawowej. Czyżby za każdym będzie trzeba uruchamiać procedurę wzajemnego porozumiewania się?

Rozwiązania są dwa. Albo należy pilnie odwołać wszystkich Polaków z zarządów i rad nadzorczych zagranicznych spółek (w tym spółek zależnych od polskich spółek), co wydaje się sprzeczne z interesami polskich właścicieli a nawet – nieco patetycznie – polską racją stanu, albo projektodawca zreflektuje się i co najmniej zmieni znajdujący się w środku przepisu spójnik „lub” na „i”, tak aby dodatkowym warunkiem dla uznania zagranicznej spółki za polskiego podatnika było faktyczne prowadzenie jej bieżących spraw przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce z terytorium Polski.

W przypadku chęci przedyskutowania powyższego zagadnienia albo wpływu pozostałych zmian podatkowych planowanych w ramach Polskiego Ładu, jesteśmy do Państwa dyspozycji.

AUTOR WPISU

Rafał Ciołek Partner, Warszawa

E: rafal.ciolek@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 61
M: +48 604 496 335

ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Aktualności