Rafał Ciołek

Partner

Rafał ma ponad 24-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym.  Jest licencjonowanym doradcą podatkowym (nr wpisu 09785), absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, gdzie ukończył również studia doktoranckie przy Kolegium Zarządzania i Finansów.  Jego główną specjalizacją jest podatek dochodowy od osób prawnych, niemniej dzięki ogromnemu doświadczeniu świetnie realizuje się w najbardziej złożonych, multidyscyplinarnych, nierzadko międzynarodowych projektach.

  • Jako doradca podatkowy Rafał w pierwszej kolejności dąży do zrozumienia biznesu klienta. Wychodzi bowiem z założenia, że podatki nie są w biznesie najważniejsze. W pierwszej kolejności biznes musi generować dochody, aby można było zarządzać podatkami, starać się je ograniczać do najniższego wymaganego prawem poziomu i wywiązywać się z pozostałych, licznych i uciążliwych obowiązków podatkowych i administracyjnych,
  • Jako partner angażuje się na bieżąco w projekty, gdyż sprawy i problemy klientów traktuje jak swoje osobiste,
  • Rafał został trzykrotnie (2014, 2015 i 2016) uhonorowany tytułem najlepszego specjalisty w obszarze podatku dochodowego od osób prawnych w rankingu doradców podatkowych i firm doradztwa podatkowego publikowanym przez dziennik Rzeczpospolita,
  • Jest autorem licznych publikacji z dziedziny prawa podatkowego, w tym pierwszej kompleksowej publikacji poświęconej niedostatecznej kapitalizacji, współautorem raportu nt. transgranicznych restrukturyzacji przedsiębiorstw opublikowanego w Cahiers de droit fiscal international 2011, współautorem książki Nowe narzędzia prawne w podatkach dochodowych i majątkowych. Poprawa efektywności systemu podatkowego,
  • Doradzał w największych i najbardziej prestiżowych transakcjach na polskim rynku, włączając historyczne połączenie Centrali Produktów Naftowych i Petrochemii Płock, po najnowsze przejęcia, w tym przejęcia spółek giełdowych, nabycia i sprzedaż kilkudziesięciu portfeli nieruchomości o łącznej wartości liczonej w miliardach Euro,
  • Rafał bierze aktywny udział w procesie legislacyjnym. Był ekspertem podczas licznych komisji senackich i sejmowych, członkiem różnych zespołów roboczych przy Ministerstwie Finansów. W latach 2006-2010 Rafał był przewodniczącym Grupy ds. podatków dochodowych w Radzie Podatkowej Konfederacji Lewiatan,
  • Jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego.