Ostatnia szansa na skorzystanie z dotacji na rejestrację znaków towarowych i wzorów przemysłowych

Do 30 września 2021 r. trwa program Komisji Europejskiej i Europejskiego Urzędu ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) pn. „Ideas Powered for Business SME Fund”. W ramach programu MŚP z krajów unijnych mogą uzyskać wsparcie finansowe m.in. przy rejestracji znaków towarowych i wzorów przemysłowych, otrzymując z tego tytułu zwrot 50% kosztów związanych z ich zgłoszeniem (maksymalnie do 1.500,00 euro). Warto skorzystać!

Chroń własność intelektualną!

Ochrona własności intelektualnej w firmie to dzisiaj konieczność. Niestety, statystyki pokazują, że wielu przedsiębiorców ciągle nie podejmuje żadnych działań w tym kierunku. Jak wynika z informacji dostępnej na stronie EUIPO: „Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią 99% wszystkich przedsiębiorstw w UE. Jednakże jedynie około 9% MŚP zarejestrowało swoje prawa własności intelektualnej.”

Po co to robić?

Powodów, dla których warto chronić własność intelektualną jest co najmniej kilka:

  • Stanowi ona realną wartość przedsiębiorstwa – buduje jego majątek;
  • Pozwala zidentyfikować dany produkt lub usługę na rynku;
  • Wpływa na rozpoznawalność przedsiębiorstwa na rynku;
  • Zwiększa konkurencyjność przedsiębiorstwa.

Dla poruszenia wyobraźni: według rankingu najcenniejszych marek świata opracowanego przez BrandZ, edycja 2020, marka Amazon jest obecnie wyceniana na 415,9 mld $, Apple na 352,2 mld $, a Mastercard na 108,1 mld $. Jeśli nie zadbasz o swoje dobra intelektualne, szanse, że ich wartość wzrośnie, a w konsekwencji, że w przyszłości będzie ona przynosiła realne zyski, są nikłe. Istnieje też wysokie ryzyko, że ktoś ją zawłaszczy.

Jak chronić?

Najprostszą formą ochrony własności intelektualnej jest rejestracja. Rejestracji (znaków towarowych lub wzorów przemysłowych) można dokonać na poziomie:

  • krajowym: w Urzędzie Patentowym RP,
  • regionalnym: w krajach Beneluksu,
  • unijnym: w EUIPO,
  • międzynarodowym: w WIPO.

Rejestracja następuje poprzez złożenie wniosku, który trzeba opłacić. Opłaty są zróżnicowane w zależności od tego, o ochronę w którym urzędzie się ubiegasz. MŚP z krajów UE mają teraz możliwość uzyskać zwrot opłat rejestracyjnych aż do 1.500,00 Euro. Należy jednak pamiętać, że dotyczy to wyłącznie rejestracji na poziomie krajowym, regionalnym i unijnym.

Jak otrzymać dotację?

Całkowity budżet przeznaczony na realizację programu „Ideas Powered for Business SME Fund” wynosi 20 mln Euro. Uzyskanie dofinansowania jest stosunkowo proste. W tym celu należy złożyć e-wniosek o dofinansowanie wraz z dokumentacją wymaganą do sprawdzenia, czy posiadasz statusu MŚP (formularz wniosku jest dostępny pod tym linkiem: https://euipo.europa.eu/cosme/pl). Pamiętaj, że wniosek można złożyć wyłącznie w wyznaczonym przedziale czasowym. Jeśli wniosek został rozpatrzony pozytywnie – należy zgłosić i zapłacić za swój znak towarowy/wzór w ciągu 30 dni od otrzymania decyzji o przyznaniu dotacji. Po uiszczeniu opłaty rejestracyjnej pozostaje już tylko wystąpić  o zwrot kosztów (za pośrednictwem linku, który zostanie wskazany w decyzji o przyznaniu dotacji). Zwrot powinien nastąpić w ciągu miesiąca.

Jakie są terminy składania wniosków o dotację?

Na składanie wniosków o przyznanie dotacji wyznaczono pięć przedziałów czasowych, przy czym obecnie skorzystać można jeszcze z dwóch:

  • od 1 lipca do 31 lipca 2021 r.,
  • od 1 września do 30 września 2021 r.

Pamiętaj: Wniosek o dotację należy złożyć w jednym ze wskazanych czasokresów.  Wnioski złożone poza wyznaczonymi turami nie będą uwzględniane. Wnioski są rozpatrywane do wyczerpania budżetu, który w ramach każdej tury wynosi 4 mln Euro.

Czy warto skorzystać ze wsparcia?

Oczywiście, że warto! Jeśli działasz na rynku pod marką, na której ci zależy i z którą klienci cię identyfikują, jej ochrona jest niezbędna. Już dawno należało ją zarejestrować. Sama procedura rejestracyjna jest prosta. Zdaję sobie jednak sprawę, że z uwagi na opłaty rejestracyjne, może stanowić obciążenie dla budżetu firmy. Dlatego teraz masz niepowtarzalną szansę, żeby zarejestrować swój znak czy wzór przemysłowy i otrzymać zwrot aż 50% uiszczonych kosztów związanych z rejestracją. Marka zyska ochronę i będzie mogła bezpiecznie rosnąć w siłę, a i w kasie firmy pieniędzy będzie trochę więcej. Jeśli nadal masz wątpliwości, chętnie je rozwiejemy!

AUTOR WPISU

Natalia Gaweł Manager | Adwokat, Katowice

E: natalia.gawel@pl.Andersen.com
T: +48 509 994 691

ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Aktualności