Możliwość wystąpienia o przyznanie ulgi lub umorzenie zaległości podatkowych dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, Ministerstwo Finansów w komunikacie z 11 marca 2020 roku, poinformowało, że przedsiębiorcy, którzy w związku z epidemią będą mieć problemy z terminową zapłatą należności podatkowych, mogą wystąpić z wnioskiem o przyznanie ulgi podatkowej lub umorzenie zaległości podatkowych.

Ministerstwo wskazuje, że „w sytuacji negatywnych skutków finansowych dla przedsiębiorców wynikających z epidemii koronawirusa, urzędy skarbowe będą brać pod uwagę te szczególne okoliczności przy rozpatrywaniu wniosków dotyczących przyznania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych (odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty, umorzenia zaległości podatkowych itp.)”.

Złożenie wniosku jest możliwie w trybie art. 67a i kolejnych Ordynacji podatkowej, według którego w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym organ podatkowy może:

  • odroczyć termin płatności podatku,
  • rozłożyć płatność na raty,
  • udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych,
  • umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe.

Udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych uzależnione jest od złożenia przez podatnika wniosku do organu podatkowego. Ministerstwo Finansów zapewnia, że wnioski, dla których powodem będzie koronawirus będą rozpatrywane w pierwszej kolejności.

To rozwiązanie jest częścią tzw. „Pakietu osłonowego dla firm”, który przygotowuje Ministerstwo Rozwoju w związku z koronawirusem. Mają się w nim znaleźć nie tylko ulgi w należnościach, w tym udogodnienia w płatnościach podatków i składek ZUS, ale również instrumenty na rzecz poprawy płynności finansowej firm, w tym wsparcie gwarancyjne oraz dopłaty do kredytów, czy rozwiązania zapewniające ochronę i wsparcie rynku pracy.

Komunikat Ministerstwa Finansów to dobra wiadomość dla przedsiębiorców, w szczególności dla branży turystycznej i transportowej, które w obliczu odwoływanych masowo przedsięwzięć i zamykania granic wielu Państw Europejskich poniosą największe straty.

Zachęcamy do śledzenia naszych komunikatów, w których na bieżąco informować będziemy o zmianach wprowadzanych przez ustawodawcę na okres pandemii koronawirusa. Zespół prawników Andersen Tax & Legal pozostaje dla Państwa w stałej dyspozycji i odpowie na wszelkie pytania oraz udzieli porad dotyczących bieżącej sytuacji prawno-podatkowej.

KONTAKT

Elżbieta Lis Partner, Katowice

E: elzbieta.lis@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 58
M: +48 664 948 038

Aleksandra Kalinowska Partner, Warszawa

E: aleksandra.kalinowska@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 70
M: +48 724 440 693

Zarejestruj się, aby otrzymywać na bieżąco powiadomienia o zmianach w prawie i podatkach, o najistotniejszych nowościach z orzecznictwa oraz o wydarzeniach organizowanych przez Andersen w Polsce.

Aktualności