Pakiet SLIM VAT 2 już w Sejmie

Projekt ustawy, która ma wprowadzać tzw. pakiet SLIM VAT 2 został 1 czerwca 2021 roku skierowany do pierwszego czytania w Sejmie. 

SLIM VAT 2 to kolejne rozwiązania, po obowiązującym od stycznia 2021 pierwszym pakiecie SLIM VAT, które w założeniu mają ułatwić rozliczenia w podatku od towarów i usług.

Do najważniejszych zmian, jakie mają zostać wprowadzone w ramach pakietu SLIM VAT 2 należą:

 • realizacja tez wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej C-895/19 i rezygnacja z 3-miesięcznego okresu na rozliczenie VAT należnego z tytułu WNT, importu usług i dostawy towarów, dla których podatnikiem jest nabywca jako warunku odliczenia VAT naliczonego w tym samym okresie rozliczeniowym, co oznacza zasadniczo powrót do stanu prawnego sprzed 2017 roku. W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów zachowany zostanie jednak warunek otrzymania przez podatnika faktury w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy. Niemniej, późniejsze otrzymanie faktury będzie uprawniało podatnika do odliczenia VAT naliczonego w deklaracji, w której rozliczył on VAT należny z tytułu WNT,
 • wydłużeniu czasu na skorzystanie z ulgi na złe długi z 2 do 3 lat i poszerzeniu zakresu jej zastosowania – skorzystanie z ulgi będzie możliwe także w sytuacjach gdy dłużnik jest podatnikiem VAT zwolnionym lub osobą fizyczną – konsumentem (po spełnieniu dodatkowych warunków),
 • umożliwieniu odliczenia VAT po upływie terminu na odliczenie na „bieżąco” poprzez rozszerzenie liczby okresów rozliczeniowych, w który podatnik będzie mógł dokonać odliczenia przez korektę deklaracji – korekta byłaby możliwa nie tylko, jak obecnie, w okresie, w którym powstało prawo do odliczenia, ale także w trzech (dwóch w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie) kolejnych okresach rozliczeniowych, przy zachowaniu 5-letniego okresu przedawnienia,
 • wydłużenie terminu na złożenie informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej (VAT-26) z 7 dni do 25-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym poniesiono pierwszy wydatek związany z pojazdem,
 • dopuszczeniu (opcjonalnie, obok obowiązującej obecnie opcji) możliwości składania zgodnego oświadczenia dostawcy i nabywcy o wyborze opodatkowania dostawy nieruchomości bezpośrednio w akcie notarialnym,
 • wprowadzenie przepisów potwierdzających aktualną praktykę:
  • w zakresie transakcji łańcuchowych, wprost wskazujących, którą z dostaw należy uznać za tzw. transakcję ruchomą (eksport lub wewnątrzwspólnotową dostawę) w przypadku gdy towar jest wysyłany lub transportowany przez pierwszy lub ostatni podmiot w łańcuchu,
  • w zakresie dokonywania korekt in minus z tytułu wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów, importu usług i dostaw towarów, dla których podatnikiem jest ich nabywca – nowe regulacje wskazywać będą, że:
   • korekty podstawy opodatkowania i VAT należnego dokonuje się w rozliczeniu za okres, w którym zaistniała przyczyna obniżenia podstawy opodatkowania, a
   • korekty VAT naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym dokonano korekty podstawy opodatkowania,
 • umożliwieniu podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej (uproszczenie z art. 33a ustawy o VAT), dokonania korekty deklaracji w terminie 4 miesięcy, w przypadku nierozliczenia podatku należnego w pierwotnej deklaracji,
 • umożliwieniu przekazywania środków pomiędzy dwoma rachunkami VAT prowadzonymi przez różne banki,
 • umożliwieniu wydania zgody na uwolnienie środków z rachunku VAT, jeżeli posiadane przez podatnika zaległości podatkowe zostały odroczone lub rozłożone na raty,
 • umożliwieniu przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT na uregulowanie składki na rzecz KRUS.

Kolejne uproszenia wydają się podatnikom potrzebne, a kierunek zmian należy zasadniczo ocenić pozytywnie.

Nowe przepisy, z pewnymi wyjątkami, miałyby wejść w życie już 1 października 2021 roku.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w zakresie kwestii poruszonych w niniejszej informacji, służymy Państwu pomocą.

KONTAKT

Aleksandra Kalinowska Partner, Warszawa

E: aleksandra.kalinowska@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 70
M: +48 724 440 693

Elżbieta Lis Partner, Katowice

E: elzbieta.lis@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 58
M: +48 664 948 038

Natalia Pielka Starszy konsultant, Warszawa

E: natalia.pielka@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 88

Zarejestruj się, aby otrzymywać na bieżąco powiadomienia o zmianach w prawie i podatkach, o najistotniejszych nowościach z orzecznictwa oraz o wydarzeniach organizowanych przez Andersen w Polsce.

Aktualności