Planowane zmiany w przepisach o CIT i PIT od 1 stycznia 2021 r.

Opodatkowanie CIT spółek komandytowych oraz inne zmiany

Ministerstwo Finansów pracuje nad projektem zmian ustawy o CIT i PIT, który ma uszczelnić system podatkowy. Na chwilę obecną brak jest projektu samej ustawy i jej uzasadnienia. Na stronach rządowych pojawiły się jedynie założenia do projektu nowelizacji.

Planowane zmiany:

1. Opodatkowanie CIT spółek komandytowych i niektórych jawnych

Zdaniem Ministerstwa Finansów spółki komandytowe są wykorzystywane do optymalizacji podatkowej i transferu zysków do rajów podatkowych, czy krajów, które stosują szkodliwą konkurencję podatkową.

Podatkiem ma być objęty tylko dochód osiągnięty przez pasywnego inwestora, czyli komandytariusza (tzw. „cichego wspólnika”, który nie jest ujawniony w KRS i jego odpowiedzialność jest ograniczona do sumy komandytowej). Komplementariusz, czyli wspólnik odpowiadający majątkiem ma mieć prawo odliczenia od swojego podatku zapłaconego przez spółkę CIT.

W przypadku spółek jawnych opodatkowanie CIT będzie miało miejsce, gdy nie zostaną ujawnieni beneficjenci rzeczywiści. Nowe przepisy mają zapewnić wspólnikom spółek jawnych możliwość weryfikacji prawidłowości rozliczeń podatkowych przygotowanych przez taką spółkę.

2. Nałożenie na wybranych podatników CIT obowiązku przygotowania i publikacji polityki podatkowej, jak również publikacji zmian w zakresie cen transferowych

Zmiany te idą w kierunku większej transparentności podatników w relacjach zarówno z organami podatkowymi, jak i kontrahentami.

3. Ograniczenie możliwości modyfikacji stawki amortyzacji dla podmiotów korzystających ze zwolnienia podatkowego

Planowane przepisy  będą zakazywały obniżenia stawek amortyzacji podatnikom, którzy korzystają ze zwolnienia podatkowego np. prowadząc działalność w specjalnych strefach ekonomicznych i w Polskiej Strefie Inwestycji.

Pozostałe planowane zmiany to:

  • przeniesienie obowiązku rozliczenia podatku z tytułu zbycia udziałów w tzw. spółkach nieruchomościowych ze sprzedawcy na spółkę nieruchomościową
  • ograniczenie możliwości rozliczenia strat podatkowych przez podatników, którzy przejęli majątek innych podmiotów stanowiący przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część w wyniku połączenia, aportu lub zakupu sfinansowanego wkładem pieniężnym
  • opodatkowanie podziału majątku likwidowanej osoby prawnej
  • zmiana zasad kalkulacji limitu odsetek i kosztów finansowania dłużnego podlegających zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów
  • dostosowanie określenia źródeł dochodów osiąganych przez nierezydentów na terytorium Polski do standardów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania;
  • podwyższenie do 2 mln euro kwoty limitu przychodów, uprawniających do skorzystania z 9% stawki CIT
  • likwidacja tzw. ulgi abolicyjnej dla podatników PIT rozliczających podatek od dochodów z działalności gospodarczej
  • przedłużenie uprawnienia do korzystania ze zwolnienia z podatku od przychodów z budynków, jeżeli po 31 grudnia 2020 utrzymywał się będzie stan zagrożenia epidemicznego

W przypadku, gdyby byli Państwo zainteresowani powyższymi zagadnieniami lub szkoleniem z planowanych zmian w przepisach prosimy o kontakt.

KONTAKT

Aleksandra Kalinowska Partner, Warszawa

E: aleksandra.kalinowska@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 70
M: +48 724 440 693

Michał Wilk Partner, Katowice

E: michal.wilk@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 69
M: +48 500 023 685

Zarejestruj się, aby otrzymywać na bieżąco powiadomienia o zmianach w prawie i podatkach, o najistotniejszych nowościach z orzecznictwa oraz o wydarzeniach organizowanych przez Andersen w Polsce.

Aktualności