Podatkowa definicja budowli – planowane zmiany w przepisach

Problem zdefiniowania pojęcia „budowli” dla celów podatkowych od wielu lat budzi kontrowersje. Konieczność stworzenia autonomicznej definicji na gruncie podatkowym wielokrotnie podkreślał Trybunał Konstytucyjny.

Pomimo, że na mankamenty legislacyjne definicji „budowli” wskazano już w wyroku z dnia 13 września 2011 r. sygn. akt P 33/09, nie doczekaliśmy się zmian w przepisach.

Dopiero bowiem w wyroku z dnia 4 lipca 2023 r. sygn. SK 14/21 Trybunał Konstytucyjny jednoznacznie orzekł o niekonstytucyjności definicji budowli z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (wyrok dotyczył silosu do przechowywania zbóż).

Pomimo sprzyjającego podatnikom orzecznictwa, brak zmian w przepisach prowadzi do licznych sporów sądowych między przedsiębiorcami a organami podatkowymi odnośnie tego, co kwalifikuje się jako „budowla”.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Finansów w sprawie planowanych zmian w podatku od nieruchomości. 12 lutego 2024 r. resort udzielił odpowiedzi wskazując, że Ministerstwo Finansów:

  • planuje wprowadzić autonomiczną definicję pojęcia „budowli” na gruncie podatkowym;
  • rozważa wprowadzenie zamkniętej listy obiektów objętych opodatkowaniem, z uwzględnieniem aktualnego dorobku sądów administracyjnych;
  • rozpoczęło działania uszczegóławiające przepisy dotyczące opodatkowania garaży w obrębie budynków mieszkalnych;

Zgodnie z zapowiedziami resortu finansów, zmiany mają zostać ogłoszone do końca listopada 2024 r.

Z chwilą udostępnienia projektu do uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania, zostanie on opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL).

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości w zakresie m.in. klasyfikacji budowli do celów opodatkowania podatkiem od nieruchomości, zachęcamy do kontaktu z członkami naszego zespołu podatkowego RET.

KONTAKT

Elżbieta Lis Partner, Katowice

E: elzbieta.lis@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 58
M: +48 664 948 038

Szymon Chyra Senior Manager | Doradca podatkowy, Katowice

E: szymon.chyra@pl.Andersen.com
T: +48 881 823 182

Rafał Ciołek Partner, Warszawa

E: rafal.ciolek@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 61
M: +48 604 496 335

Katarzyna Chrapowicka Director, Warszawa

E: katarzyna.chrapowicka@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 88

Joanna Marciniak Senior Manager, Warszawa

E: joanna.marciniak@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 88

Zarejestruj się, aby otrzymywać na bieżąco powiadomienia o zmianach w prawie i podatkach, o najistotniejszych nowościach z orzecznictwa oraz o wydarzeniach organizowanych przez Andersen w Polsce.

Aktualności