Polski Ład 2.0 – kto zyska, kto straci?

Kilka dni temu Prezydent podpisał zmiany do Polskiego Ładu. Ustawa zasadniczo wchodzi w życie od 1 lipca choć niektóre zmiany będą obowiązywać wstecznie, tj. 1 stycznia 2022 a niektóre dopiero od początku przyszłego roku. Ten nietypowy kalendarz zmian wynika z zamieszania jakie wprowadził Polski Ład z początkiem 2022 r. i konieczności jego uporządkowania.

A czego mogą spodziewać się podatnicy pokazujemy na w większych szczegółach poniżej

  1. Zmiana stawki z 17% na 12% i likwidacja ulgi dla klasy średniej

Znika ulga dla klasy średniej której celem miało być wyrównanie niektórym podatnikom strat wynikających z nieodliczalnej składki zdrowotnej. Zamiast ulgi wszyscy podatnicy płacący podatek według skali zapłacą 12% zamiast 17%. Niższa stawka będzie obowiązywała od początku 2022 r. Kwota wolna 30000 zł pozostanie niezmieniona. Z powyższej zmiany zasadniczo skorzystają podatnicy, których dochód roczny przekroczy kwotę wolną. Zysk będzie uzależniony od poziomu dochodów danej osoby. Pracownicy, objęci dotychczas ulgą dla klasy średniej zapłacą kilkaset złotych mniej podatku rocznie. Nieco więcej zyskają osoby, których dochody mieściły się w uldze dla klasy średniej ale nie mogli z niej korzystać np. zleceniobiorcy czy menedżerowie. Podatnicy, których zarobki przekraczają kwotę ulgi zyskają na zmianach maksymalnie 4500 złotych rocznie. Obniżenie stawki podatkowej nie niweluje niestety całkowicie wpływu nieodliczalnej składki zdrowotnej. Stąd osoby, których dochody przekraczają kwotę 17 100 zł miesięcznie nadal będą ponosili większe koszty fiskalne niż w 2021 r.

Obniżona stawka połączona ze zniesieniem ulgi dla klasy średniej powinny być korzystne dla podatników. Niemniej mogą pojawić się sytuacje, w których podatnik korzystający dziś z ulgi straci na zmianach. W takich przypadkach urząd skarbowy ma zadbać o wyliczenie i zwrot różnicy.

  1. Wspólne rozliczenie samotnych rodziców

Wraca możliwość wspólnego rozliczenia samotnych rodziców na zasadach obowiązujących w 2021 r. Po obniżeniu stawki podatkowej maksymalna oszczędność ze wspólnego rozliczenia to 27 600 zł. Dzieci mogą mieć też wyższe roczne dochody – 16 061 zł zamiast 3 089 zł, aby rodzic nie stracił prawa do wspólnego rozliczenia.

To istotna zmiana dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy, którzy zmienili formę opodatkowania dochodów (na 19% lub ryczałt) z uwagi na zmianę w uldze mają możliwość powrotu na zasady ogólne (o czym niżej).

  1. Zmiana formy opodatkowania u przedsiębiorców

Przedsiębiorcy opodatkowujący swoje dochody 19% stawką lub ryczałtem będą mogli przejść na skalę podatkową. Zmiany będzie można dokonać składając zeznanie roczne za 2022 r. Może być ona korzystna z uwagi na obniżenie stawki podatkowej do 12%. Opłacalność przejścia to sprawa indywidualna uzależniona jest od wysokości przychodów, kosztów czy stawki ryczałtu. W pewnym uproszczeniu można przyjąć, że osoby, których średniomiesięczne przychody wynoszą około 12 000 z złotych (netto bez VAT) powinny przeanalizować opłacalność zmiany. Niewątpliwie rekalkulacji powinni dokonać samotni rodzice z uwagi na powrót wspólnego rozliczenia z dzieckiem. Szkoda tylko, że nie zdecydowano się na umożliwienie zmiany sposobu opodatkowania wszystkim przedsiębiorcom bez względu na to w jakie formie opodatkowują swoje dochody.

  1. Odliczenie składki zdrowotnej u przedsiębiorców

Zmiany przywracają częściową możliwość odliczenia składki zdrowotnej dla przedsiębiorców opodatkowanych 19% podatkiem liniowym, ryczałtem oraz według karty podatkowej. Dla liniowców maksymalne odliczenie to 8 700 zł rocznie od podstawy opodatkowania  (zysk to 1650 zł rocznie). Ryczałtowcy będą mogli odliczyć 50% zapłaconej składki od przychodu natomiast podatnicy na karcie 19% składki od podatku. Ta zmiana obniży nieco koszty fiskalne przedsiębiorców w porównaniu do sytuacji obecnej ale i tak będą płacić więcej niż w 2021 r.

  1. Prokurenci

Od początku 2022 r. prokurenci pobierający wynagrodzenie mieli zostać objęci składką zdrowotną. Z uwagi na niejednoznaczne przepisy w ustawie o Świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych składka zdrowotna nie jest pobierana. ZUS, przynajmniej od jakiegoś czasu, twierdzi co innego. Pomimo tego przepisy dotyczące objęcia prokurentów składką zdrowotną są korygowane w Polskim Ładzie 2,0. Tu oczywiście pojawiają się pytania: czy składki powinny być płacone od początku roku 2022 a jeśli nie to czy objęcie składką zdrowotną prokurentów w trakcie roku jest zgodne z Konstytucją. Pewnie ostatecznie rozstrzygną to sądy.

  1. Odliczenie kwoty wolnej w zaliczkach

Pracownicy ale też zleceniobiorcy czy menedżerowie będą mogli z od przyszłego roku korzystać z odliczenia kwoty wolnej w zaliczkach maksymalnie u trzech płatników. Odliczenie wyniesie miesięcznie 300 zł w przypadku jednego płatnika, 150 zł u każdego z dwóch płatników lub 100 zł u każdego z trzech płatników. O kwocie odliczenia będzie decydował podatnik składając płatnikowi odpowiednie oświadczenie.

To oczywiście nie wszystkie zmiany jakie zawiera Polski Ład 2,0. Staraliśmy się opisać naszym zdaniem najważniejsze. W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu.

KONTAKT

Aleksandra Kalinowska Partner, Warszawa

E: aleksandra.kalinowska@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 70
M: +48 724 440 693

Elżbieta Lis Partner, Katowice

E: elzbieta.lis@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 58
M: +48 664 948 038

Marek Gadacz Dyrektor, Warszawa

E: marek.gadacz@pl.Andersen.com
T: +48 502 184 762

Zarejestruj się, aby otrzymywać na bieżąco powiadomienia o zmianach w prawie i podatkach, o najistotniejszych nowościach z orzecznictwa oraz o wydarzeniach organizowanych przez Andersen w Polsce.

Aktualności