Projekt interpretacji ogólnej w sprawie definicji transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym

W dniu 12 lipca 2021 r. na stronach rządowych opublikowano projekt interpretacji ogólnej Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (z 30 czerwca 2021 roku) w sprawie definicji transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym.

Celem interpretacji jest wyjaśnienie jak należy rozumieć pojęcie jednorodności transakcji kontrolowanej – definicji szczególnie istotnej w zakresie ustalenia obowiązków dokumentacyjnych. W uzasadnieniu do interpretacji Minister wskazuje w szczególności na zamysł eliminacji sztucznego dzielenia jedynej i jednorodnej transakcji na kilka mniejszych celem uniknięcia obowiązków dokumentacyjno-sprawozdawczych. Jedną z ciekawszych kwestii, które zostały poruszone w treści interpretacji jest też wyróżnienie elementów transakcji o charakterze dominującym i wiodącym oraz elementów o charakterze komplementarnym i pomocniczym.

Według obecnie obowiązującej zasady w celu oceny czy dana transakcja ma charakter jednorodny należy wziąć po uwagę takie elementy jak: (i) jednolitość w ujęciu ekonomicznym, (ii) kryteria porównywalności, (iii) metody weryfikacji cen transferowych oraz (iv) inne istotne okoliczności transakcji kontrolowanej. Minister wskazuje, że ocena jednorodności transakcji powinna być dokonana całościowo i uwzględniać wszystkie powyższe elementy i dopiero synteza zebranych wniosków powinna wpływać na ostateczną ocenę podatnika. W efekcie, w ramach projektu interpretacji skupiono się na rozwinięciu wskazanych powyżej pojęć, celem przedstawienia szczegółów jak należy je prawidłowo rozumieć, aby uznać daną transakcję za „jednorodną”. Ocena powinna uwzględniać specyfikę branży, w której działa grupa i funkcji wykonywalnych przez podatnika.

Na wybranych przykładach Minister tłumaczy, jakie kryteria mogą wpływać na powyższą ocenę, podkreślając jednocześnie, że kluczowym jest skupienie się na tych aspektach, które mogłyby realnie wpłynąć na przebieg badanych transakcji. Na ich podstawie należy bowiem dokonać oceny czy dane transakcje należy wydzielić do poszczególnych podgrup czy też należy je postrzegać całościowo, a ich zbiór powinien zostać uznany za transakcję o charakterze jednorodnym.

Obecnie, omawiany projekt interpretacji znajduje się na etapie otwartych konsultacji podatkowych, a swoje uwagi do Ministerstwa Finansów mogą zgłosić wszystkie zainteresowane podmioty do 31 lipca 2021 roku. Z niecierpliwością czekamy na rezultaty konsultacji i ostateczny kształt projektu.

Serdecznie zachęcamy Państwa do zapoznania się z treścią projektu oraz przesyłania swoich uwag – link do strony Ministerstwa Finansów.

O dalszych pracach związanych z projektem będziemy Państwa informować. W przypadku jakichkolwiek pytań, uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Arkadiusz Żurawicki Partner, Warszawa

E: arkadiusz.zurawicki@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 71
M: +48 508 092 989

Michał Wilk Partner, Katowice

E: michal.wilk@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 69
M: +48 500 023 685

Zarejestruj się, aby otrzymywać na bieżąco powiadomienia o zmianach w prawie i podatkach, o najistotniejszych nowościach z orzecznictwa oraz o wydarzeniach organizowanych przez Andersen w Polsce.

Aktualności