Szczepienia przeciwko COVID-19 w zakładach pracy

4 maja 2021 roku Rządowe Centrum Bezpieczeństwa („RCB”) udostępniło szczegółowe informacje dotyczące organizacji szczepień przeciwko COVID-19 w zakładach pracy. Poniżej przedstawiamy sposób postępowania oraz wymogi, jakie należy spełnić, aby zorganizować takie szczepienie w Państwa firmach.

Warunki udziału

Zgodnie z  opublikowanymi przez RCB wytycznymi, zarówno pojedynczy pracodawcy jak i grupy pracodawców mogą zorganizować szczepienia swoich pracowników we współpracy z Podmiotami Wykonującymi Działalność Leczniczą („PWDL”). Podstawowymi warunkami przeprowadzenia szczepień są:

  1. nawiązanie przez zakład pracy (lub zakłady pracy – np. na terenie SSE) współpracy z PWDL
  2. zgłoszenie co najmniej 300 osób chętnych do szczepienia
  3. możliwość zaplanowania czasu szczepienia – powinien on wynosić maksymalnie 5 dni

Formularz zgłoszeniowy

Wyrażenie chęci przeprowadzenia szczepień w zakładzie pracy następuje poprzez wypełnienie formularza udostępnionego na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Wysłanie formularza stanowi zgłoszenie gotowości do zaszczepienia pracowników we współpracy ze wskazanym w formularzu PWDL. Tym samym wypełnienie formularza powinno nastąpić po uzgodnieniu warunków szczepienia z danym PWDL oraz po uzyskaniu deklaracji od pracowników, że znajdzie się co najmniej 300 chętnych osób. Nie jest natomiast wymaganym, aby już na tym etapie zawierać z PWDL umowę o zorganizowanie szczepień. Co ważne, PWDL musi być jednym z istniejących punktów szczepień przeciwko Covid-19 w ramach Narodowego Programu Szczepień.

W formularzu należy podać dane osobowe oraz stanowisko osoby wyznaczonej w zakładzie pracy do koordynacji procesu szczepień. Ponadto, konieczne jest wskazanie informacji o PWDL współpracującym z pracodawcą (lub grupą pracodawców), przy czym nie musi to być wyłącznie jedna jednostka PWDL – może ich być kilka.

Kogo może dotyczyć szczepienie?

Pracodawca może zgłosić do szczepienia swoich pracowników, ale także osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych (w tym B2B), pracowników tymczasowych, a także członków rodzin osób wcześniej wymienionych. Co istotne w formularzu zgłoszeniowym należy podać liczbę chętnych osób, ale bez ich danych osobowych.

Zgodnie z informacjami pozyskanymi od RCB nie przewidziano dolnego limitu ostatecznie zaszczepionych osób. Tym samym w sytuacji, w której część pracowników ostatecznie zrezygnuje z możliwości zaszczepienia się w zakładzie pracy (np. zaszczepi się gdzie indziej lub też nie będzie kwalifikować się do szczepienia) i liczba chętnych spadnie poniżej 300, szczepienia pozostałych chętnych będą wciąż prowadzone. W takiej sytuacji należy jednak zredukować liczbę dawek szczepionki zamówionych przez wiodący PWDL.

Warunki wykonywania szczepień

Jeżeli szczepienia mają odbywać się w zakładzie pracy, to pracodawca jest zobowiązany we współpracy z PWDL zapewnić odpowiednie warunki bezpieczeństwa. Wymogi sanitarne w tym zakresie zostały przedstawione w Wytycznych, w części pt. Minimalne wymogi Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia. Informacja o zamiarze przeprowadzenia szczepień poza placówką medyczną należy przekazać NFZ, w FAQ nie zawarto jednak, czy jest to zadanie pracodawcy czy PWDL.

Przy szczepieniach pracowników zakład pracy odpowiada również za pokrycie ewentualnych dodatkowych kosztów organizacji szczepień. Do takich kosztów zaliczyć można np. wynajem pomieszczeń przeznaczonych na punkty szczepień.

Kolejność szczepienia zależna jest od momentu przesłania formularza oraz dostępności szczepionek. Kiedy nadejdzie kolej zakładu pracy, Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych wystawi wskazanemu w zgłoszeniu PWDL ofertę, która powinna być zaakceptowana do tygodnia od dnia jej otrzymania. Na tym etapie PWDL może prosić o zmianę oferty np. ze względu na zaszczepienie do tego czasu części pracowników w ramach szczepienia populacyjnego. Po akceptacji oferty szczepionki zostaną przekazane do PWDL, które przeprowadzi szczepienia w zakładzie pracy.

W przypadku pytań dotyczących powyższych kwestii, zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

KONTAKT

Magdalena Patryas Partner, Katowice

E: magdalena.patryas@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 84
M: +48 502 392 419

Katarzyna Komulainen Partner, Warszawa

E: katarzyna.komulainen@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 77
M: +48 606 760 836

Kamil Kozioł Manager, Katowice

E: kamil.koziol@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 50

Zarejestruj się, aby otrzymywać na bieżąco powiadomienia o zmianach w prawie i podatkach, o najistotniejszych nowościach z orzecznictwa oraz o wydarzeniach organizowanych przez Andersen w Polsce.

Aktualności