W ARP ruszył nabór wniosków do pomocy z Polityki Nowej Szansy o budżecie 600 mln zł w 2020 r.

W lipcowym alercie prawnym pisaliśmy o ustawie z 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (dalej: „Ustawa RR”). Stanowi ona realizację tzw. Polityki Nowej Szansy i przewiduje instrumenty pomocowego dla ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej i potrzebują wsparcia z zewnątrz, a przy tym mają jeszcze potencjał i pomysł na dalszy rozwój. Co ważne, instrument ten przeznaczony jest dla tych przedsiębiorstw, które z powodu ich trudnej sytuacji przed pandemią wykluczono z dotychczasowych instrumentów Tarczy Antykryzysowej w związku COVID-19.

Wnioski o udzielenie pomocy publicznej

Na realizację programu Polityki Nowej Szansy ma zostać przeznaczone 120 milionów rocznie przez 10 lat, a przez lata 2020-21 dodatkowe środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Na kończący się bieżący rok przewidziano budżet minimum 600 mln zł. Operatorem programu jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP). Niedawno ruszył pierwszy nabór, zatem przedsiębiorcy, którzy potrzebują pomocy restrukturyzacyjnej, mogą składać wnioski o wsparcie. Nabór wniosków ma charakter ciągły – do wyczerpania budżetu projektu przewidzianego dla każdego roku. O przyznaniu pomocy decyduje kolejność złożenia wniosku oraz jego poprawność i kompletność.

Przypominamy, że Ustawa RR przewiduje trzy instrumenty pomocy:

  • pomoc na ratowanie,
  • tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne,
  • pomoc na restrukturyzację.

Najistotniejsze informacje na temat  tych instrumentów można znaleźć tutaj.

Kto może skorzystać z pomocy?

Wniosek mogą złożyć przedsiębiorcy, którzy znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej lub ci, którzy już są w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego albo tacy, którzy rozważają likwidację. Nie ma przy tym znaczenia, czy te trudności ekonomiczne są związane z COVID-19. Co istotne, wsparcie mogą otrzymać również przedsiębiorcy, którzy skorzystali już z innej formy pomocy w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Zasadniczo o wsparcie mogą starać się wszyscy przedsiębiorcy, o których mowa w art. 141 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego. W odniesieniu do niektórych instrumentów pomocy wprowadzono rozróżnienie wymogów wielkości w zależności od wielkości działalności przedsiębiorcy.

  • Adresatami pomocy na ratowanie i pomocy na restrukturyzację mogą być mikro, mali, średni (do kwoty pomocy 10 mln EUR), natomiast powyżej tego progu kwotowego i w odniesieniu do dużych przedsiębiorstw konieczna jest indywidualna notyfikacja pomocy publicznej Komisji Europejskiej.
  • Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne może być udzielone tylko mikro, małym i średnim przedsiębiorcom.

Gdzie można złożyć wniosek?

Szczegółowe wymagania i sposoby składania wniosku podano na dedykowanej temu stronie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.: https://www.arp.pl/uslugi-finansowe/polityka-nowej-szansy.

Powyżej przedstawiono kluczowe zagadnienia dotyczące składania wniosków o udzielenie pomocy publicznej w ramach programu Polityki Nowej Szansy. Zachęcamy do kontaktu z nami dla omówienia szczegółów tego programu i możliwego doradztwa Andersen przy składaniu wniosku do ARP (w tym opracowaniu materiałów wymaganych przy wniosku).

KONTAKT

Tomasz Srokosz Partner, Katowice

E: tomasz.srokosz@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 52
M: +48 512 286 226

Leszek Rydzewski Partner, Warszawa

E: leszek.rydzewski@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 69
M: +48 609 684 072

Zarejestruj się, aby otrzymywać na bieżąco powiadomienia o zmianach w prawie i podatkach, o najistotniejszych nowościach z orzecznictwa oraz o wydarzeniach organizowanych przez Andersen w Polsce.

Aktualności