Wytyczne OECD ws. wpływu COVID-19 na ceny transferowe w końcu opublikowane

Dziś o godz. 11:00 Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowała długo wyczekiwany dokument – „Guidance on the transfer pricing implications of the COVID-19 pandemic”. Wytyczne są odpowiedzią na liczne wątpliwości podatników i organów podatkowych związane z nadzwyczajnymi okolicznościami, z którymi przyszło mierzyć się nam w 2020 r.

Szczególne warunki ekonomiczne spowodowane pandemią COVID-19 i związane z nimi rządowe programy pomocowe powodują wiele wątpliwości związanych ze stosowaniem zasady ceny rynkowej – zarówno dla samych podatników, jak i dla organów podatkowych. W związku z tym, OECD opublikowała specjalne wskazówki w sprawie stosowania zasady ceny rynkowej w obliczu problemów spowodowanych pandemią COVID-19.

Wytyczne ws. COVID-19 koncentrują się na czterech zagadnieniach, które w ocenie OECD mogą być najbardziej problematyczne:

  1. Analizy porównawcze
  2. Straty spowodowane pandemią COVID-19 i alokacja szczególnych kosztów ponoszonych przez podatników w związku z pandemią
  3. Rządowe programy pomocowe
  4. Uprzednie porozumienia cenowe (APA)

Opublikowanie dokumentu jeszcze w 2020 r. ucieszy zapewne zwłaszcza tych podatników, którzy planują dokonać korekty cen transferowych za 2020 r.

OECD zastrzega, że dokument należy rozumieć jako rozwinięcie i komentarz do Wytycznych OECD w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych i administracji podatkowych (2017), a nie jako próbę opracowania szczegółowych wskazówek wykraczających poza ich treść.

Pełna treść raportu jest dostępna tutaj: https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1059_1059931-t94e20hrqo&title=Guidance-on-the-transfer-pricing-implications-of-the-COVID-19-pandemic

KONTAKT

Arkadiusz Żurawicki Partner, Warszawa

E: arkadiusz.zurawicki@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 71
M: +48 508 092 989

Michał Wilk Partner, Katowice

E: michal.wilk@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 69
M: +48 500 023 685

Weronika Guz Starszy konsultant, Warszawa

E: weronika.guz@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 88

Zarejestruj się, aby otrzymywać na bieżąco powiadomienia o zmianach w prawie i podatkach, o najistotniejszych nowościach z orzecznictwa oraz o wydarzeniach organizowanych przez Andersen w Polsce.

Aktualności