Restrukturyzacja biznesu – rozwiązania dla firm

Miarą rozwoju biznesu jest umiejętna adaptacja do zmieniających się trendów rynkowych oraz zastosowanie dostępnych rozwiązań ekonomiczno-organizacyjnych i prawnych, czyli efektywnej restrukturyzacji. Dobrze przeprowadzona restrukturyzacja pozwala uwolnić biznes od obciążeń gromadzonych przez lata, zwiększyć jego efektywność, poprawić wyniki, a także zapewnia płynność finansową i stabilność.

Eksperci Andersen Tax & Legal, Poland przygotowali dla Państwa broszurę informacyjną prezentującą poszczególne scenariusze restrukturyzacyjne, dostępne dla przedsiębiorców w przypadku podjęcia decyzji o skorzystaniu z przepisów Tarczy 4.0, restrukturyzacji, likwidacji, czy też ogłoszeniu upadłości firmy. Mamy nadzieję, że nasze opracowanie będzie stanowić przydatne narzędzie do analizy sytuacji prawnej i ekonomicznej Państwa biznesu.

POBIERZ: BROSZURA  – RESTRUKTURYZACJA BIZNESU

Andersen Tax & Legal, Poland oferuje obsługę prawną przy prowadzeniu postępowań restrukturyzacyjnych zarówno w obszarze prawa handlowego z udziałem licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, jak i doradztwa podatkowego.

Oferujemy:

  • przygotowanie analizy ryzyka upadłości i przygotowanie scenariusza restrukturyzacji,
  • przygotowanie postępowania, w tym opiniowanie planu naprawczego, negocjacje umów z wierzycielami (w tym standstill),
  • obsługę prawną przy prowadzeniu postępowań restrukturyzacyjnych zarówno w obszarze prawa handlowego z udziałem licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, jak i prawa podatkowego,
  • pomoc przy umowach dotyczących zagrożonych aktywów (distressed assets), takich jak zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a także powiązanych z tym usług due diligence,
  • zaprojektowanie wspólnych przedsięwzięć w ramach umów joint venture i optymalizacji ryzyka według obranego klucza.

Aktualności