SEMINARIUM | Przetargi w gospodarce odpadami komunalnymi | 27.04.2021

Przetarg w gospodarce odpadami komunalnymi – wymogi wobec firm, optymalizacja kosztów szacowanie wartości zamówienia.

Zapraszamy na seminarium organizowane przez Hallmark Events, gdzie między innymi nasi eksperci – Dawid Mielcarski, adwokat oraz Patrycja Fingas, radca prawny obsługujący i doradzający w przetargach podpowiedzą, na co szczególnie należy zwrócić uwagę przygotowując SWZ (z umową) z punktu widzenia zamawiających i wykonawców jednocześnie.

Główne zagadnienia poruszone na seminarium to m.in.:

  • Jak w obecnych realiach prawnych oszacować wartość zamówienia?
  • Jakie czynniki wpływają na koszty systemu – czy można taniej?
  • Jakie kwestie są kluczowe przy sporządzaniu SWZ?
  • Kwestie nieruchomości niezamieszkałych w procesie udzielania zamówień.
  • Metody zabezpieczenia realizacji kontraktu oraz dochodzenia roszczeń.
  • Obligatoryjne klauzule waloryzacyjne.
  • Mechanizm rozliczenia tonażowego w kontraktach.

Seminarium ma charakter interaktywny, przewidziany został czas na dyskusję i pytania, a po zakończeniu dodatkowo przeznaczono czas na indywidualne konsultacje dla zainteresowanych.

Spotkanie w formie online

Zapraszamy także do przesyłania szczegółowych pytań, które zostaną włączone w program seminarium.

Termin: 27 kwietnia 2021 r.

Program seminarium: tutaj 

O szczegóły dotyczące seminarium proszę pytać pod adresem: rejestracja@he.waw.pl lub he.waw.pl@gmail.com z dopiskiem ODY_SWZ
lub pod nr tel. 22 225 28 50.

Aktualności