Szkolenie | Przetargi w odpadach – punkt widzenia wykonawców | 26.10.2021

Od stycznia 2021 obowiązuje nowe Prawo zamówień publicznych, jednocześnie ciągle zmieniają się przepisy branżowe dotyczące m.in. ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz rozporządzenia do tych aktów prawnych.

Zapraszamy na szkolenie organizowane przez #HallmarkEvents, gdzie nasi eksperci – Dawid Mielcarski i Patrycja Fingas – którzy na co dzień zajmują się prawem odpadowym  i prawem zamówień publicznych przeanalizują najnowsze zmiany przepisów i podpowiedzą na co szczególnie należy zwrócić uwagę przygotowując ofertę w przetargu na odbiór lub odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

 Wśród głównych zagadnień m.in.:

  • Aktualną praktykę w postępowaniach przetargowych
  • Nowe przepisy PZP i ich wpływ na przygotowanie dokumentacji – o czym wykonawca powinien
  • pamiętać?
  • Warunki udziału w postępowaniu oraz fakultatywne przesłanki wykluczenia
  • Kluczowe postanowienia SWZ – wymogi dotyczące realizacji zamówienia, kryteria kwalifikacji
  • wykonawców oraz kryteria oceny ofert
  • Obligatoryjne klauzule waloryzacyjne
  • Zakres elastyczność umów – co może zamawiający w aktualnych warunkach?
  • Odpowiedzialność za poziomy recyklingu a klauzule abuzywne

Szkolenie ma charakter interaktywny, przewidzieliśmy czas na dyskusję i pytania, a po zakończeniu szkolenia dodatkowo przeznaczyliśmy czas na indywidualne konsultacje dla zainteresowanych.

Jest możliwość udziału osobistego lub w formie online – transmisja na żywo w czasie rzeczywistym. Zapraszamy także do przesyłania nam szczegółowych pytań, które włączymy w program szkolenia.

Termin: 26.10.2021
Godzina: 9.30 – 15.40
Cena: 990 zł/os + 23% VAT

Aby zapisać się na szkolenie proszę o wypełnienie formularza i przesłanie go na adres: rejestracja@hallmarkevents.pl

Agenda: pobierz
Formularz zgłoszeniowy: pobierz

Aktualności