Domniemanie i należyta staranność w cenach transferowych – konsultacje podatkowe

5 marca 2021 r. Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje podatkowe w sprawie dokumentu „Objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych nr 4 – domniemanie oraz należyta staranność, o których mowa w art. 11o ust. 1b ustawy o CIT oraz art. 23za ust. 1b ustawy o PIT”.

1 stycznia 2021 r. do ustaw o podatkach dochodowych wprowadzono obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla podatników, którzy dokonują transakcji z podmiotem powiązanym lub niepowiązanym, a rzeczywisty właściciel należności ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

W zakresie tego obowiązku stosuje się domniemanie, że rzeczywisty właściciel należności jest podmiotem z raju podatkowego, jeżeli nasz kontrahent zawiera w danym roku transakcje z podmiotami z rajów podatkowych. Badania statusu rzeczywistego właściciela należało będzie dokonywać z zachowaniem należytej staranności.

Obie instytucje budzą niepokój podatników i uzasadnione wątpliwości co do zakresu stosowania omawianej regulacji. Projekt objaśnień udostępniony w ramach konsultacji (dostępny tutaj) zdaje się jednak nie rozwiązywać podstawowych problemów (m. in. w zakresie sytuacji, w których kontrahenci podatnika, będący podmiotami powiązanymi, jak i niepowiązanymi, nie będą chcieli dzielić się jakimikolwiek informacjami w zakresie rozliczeń z podmiotami z tzw. rajów podatkowych). To, co dla Ministerstwa jest oczywiste (tj. współpraca kontrahentów w omawianym zakresie), dla wielu podatników stanowić będzie ogromne wyzwanie.

Szerzej na temat projektu objaśnień piszemy tutaj.

Tym bardziej należy rozważyć złożenie opinii, wniosków i uwag do projektu wraz ze szczegółowym ich uzasadnieniem. Należy tego dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 kwietnia 2021 r. w formie elektronicznej na adres: konsultacje.ct@mf.gov.pl. Być może wskazanie praktycznych problemów, które spowoduje omawiana regulacja, zmusi Ministerstwo Finansów do zmiany podejścia w zakresie wprowadzonych przepisów.

 WYZWANIA W OBSZARZE CEN TRANSFEROWYCH W 2021 r.

Pragniemy przypomnieć Państwu, że w 2021 roku polskich podatników obowiązuje wiele nowości w zakresie cen transferowych (o części z nich pisaliśmy w jednym z naszych poprzednich wpisów).

Do największych wyzwań, które czekają nas w tym roku, można zaliczyć:

  • uwzględnienie wpływu pandemii COVID-19 na transakcje zawierane w ramach grup podmiotów powiązanych,
  • wymóg aktualizacji analiz porównawczych (szczególnie jeżeli ostatnio zostały sporządzone za 2017 rok),
  • nowe wymogi w zakresie dokumentowania transakcji z podmiotami z rajów podatkowych,
  • zmiany w raportowaniu TPR.

Pomimo prawdopodobnego przedłużenia terminów, pamiętajmy, że wypełnianie obowiązków z zakresu cen transferowych potrafi być bardzo czasochłonne i nie warto zostawiać tego na ostatni moment, dlatego…

POROZMAWIAJMY

 Zespół Cen Transferowych w Andersen posiada bogate doświadczenie w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych i analiz porównawczych, jak również opracowywania i weryfikacji polityk i procedur cen transferowych i modeli rozliczeń między podmiotami powiązanymi.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w zakresie kwestii poruszonych w niniejszej informacji, pozostajemy do Państwa dyspozycji.

KONTAKT

Michał Wilk Partner, Katowice

E: michal.wilk@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 69
M: +48 500 023 685

Arkadiusz Żurawicki Partner, Warszawa

E: arkadiusz.zurawicki@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 71
M: +48 508 092 989

Szymon Chyra starszy prawnik, Katowice

E: szymon.chyra@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 50

Zarejestruj się, aby otrzymywać na bieżąco powiadomienia o zmianach w prawie i podatkach, o najistotniejszych nowościach z orzecznictwa oraz o wydarzeniach organizowanych przez Andersen w Polsce.

Aktualności