Ministerstwo Finansów uchyla przepisy o pośrednich transakcjach rajowych

23 sierpnia 2022 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Finansów. Projekt został skierowany do Sejmu jako druk numer 2544.

Ustawa ma dotyczyć m.in. wydłużenia działania Tarczy Antyinflacyjnej do 31 grudnia 2022 r. i utrzymania czasowego obniżenia stawek VAT (dotyczących m.in. żywności, paliw czy gazu i energii); zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa celem ustawy jest także udoskonalenie przepisów dotyczących opodatkowania dochodów osób prawnych w sposób, który uczyni je bardziej przejrzystymi i jednocześnie zapewni ich większą efektywność.

W szczególności zmiany dotyczą przepisów w zakresie transakcji z podmiotami mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, w tym tzw. „pośrednich transakcji rajowych” czyli transakcji, w których to rezydentem raju podatkowego jest nie bezpośredni kontrahent podatnika, ale rzeczywisty właściciel należności wynikającej z danej transakcji.

Do najważniejszych zmian w zakresie przepisów dotyczących cen transferowych, nad którymi będzie teraz pracował Sejm, należą zatem:

  • uchylenie przepisów w zakresie obowiązku odpowiedniego stosowania zasady ceny rynkowej i sporządzania dokumentacji cen transferowych dla pośrednich transakcji rajowych; uchylenie dotyczy też regulacji obligujących podatników do weryfikowania, kto jest rzeczywistym właścicielem wypłacanych należności (art. 11o ust. 1a i 1b ustawy CIT);
  • podniesienie progów dokumentacyjnych dla bezpośrednich transakcji rajowych:

– do 2,5 mln zł dla transakcji finansowych oraz
– 500 tys. zł dla pozostałych transakcji,

w zakresie dokumentacji rajowych progi te miałyby zastosowanie zarówno dla transakcji kontrolowanych (art. 11k ust. 2 ustawy CIT), jak i transakcji innych niż transakcje kontrolowane (11o ww. ustawy).

Co ważne, zmiany w zakresie likwidacji obowiązku sporządzenia dokumentacji miałaby wejść w życie z dniem ogłoszenia ustawy, ale z mocą wsteczną już od 1 stycznia 2021 r. Zmiany w zakresie progów transakcji miałyby z kolei wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Wygląda zatem, że krótka era funkcjonowania w polskich przepisach podatkowych regulacji dotyczących pośrednich transakcji rajowych dobiega właśnie końca. Co równie istotne, wygląda też na to, że podatnicy nie będą musieli przeprowadzać uciążliwej procedury weryfikacji rzeczywistego właściciela należności pod kątem stwierdzenia czy ma on miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w raju podatkowym (w tym również za rok 2021).

Niewątpliwie są to zmiany korzystne, szkoda tylko, że wprowadzono je, gdy wielu podatników podjęło już odpowiednie kroki w celu dokonania takich weryfikacji (i poniosło związane z tym koszty) w stosunku do transakcji zawartych w 2021 roku.

Będziemy śledzić przebieg procesu legislacyjnego i informować Państwa, gdy przepisy zostaną ostatecznie uchwalone. W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu.

KONTAKT

Arkadiusz Żurawicki Partner, Warszawa

E: arkadiusz.zurawicki@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 71
M: +48 508 092 989

Michał Wilk Partner, Katowice

E: michal.wilk@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 69
M: +48 500 023 685

Rafał Gorczyca Partner, Warszawa

E: rafal.gorczyca@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 88
M: +48 601 664 445

Zarejestruj się, aby otrzymywać na bieżąco powiadomienia o zmianach w prawie i podatkach, o najistotniejszych nowościach z orzecznictwa oraz o wydarzeniach organizowanych przez Andersen w Polsce.

Aktualności