Zmiany dotyczące cen transferowych wchodzą w życie

W jednym z naszych poprzednich wpisów informowaliśmy o proponowanych zmianach w obszarze cen transferowych, w tym kolejnych ułatwieniach w związku z pandemią COVID-19.

Wprowadzająca je Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2123), została opublikowana 30 listopada 2020 r.

UŁATWIENIA W ZWIĄZKU Z COVID-19 JUŻ OBOWIĄZUJĄ

W związku z opublikowaniem Ustawy, 1 grudnia 2020 r. w życie weszły ułatwienia związane z COVID-19, dotyczące:

  • Braku obowiązku posiadania oświadczenia podmiotu powiązanego o dokonaniu korekty cen transferowych – jeśli rok podatkowy, którego dotyczy korekta, lub moment jej dokonania przypada na okres, w którym w całej Polsce obowiązywał stan epidemii lub zagrożenia epidemicznego w związku z COVID-19,
  • Braku konieczności spełnienia warunku nieponiesienia straty podatkowej przy ustalaniu zwolnienia dokumentacyjnego dla transakcji krajowych – jeśli podmiot poniósł stratę podatkową w roku, w którym w całej Polsce obowiązywał stan epidemii lub zagrożenia epidemicznego w związku z COVID-19 oraz uzyskał w tym roku przychody mniejsze o co najmniej 50% niż w roku poprzednim (a zatem to ułatwienie będzie można zastosować dopiero przy dokumentacji transakcji zawieranych w 2020 r.);
  • Możliwości podpisania oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz rynkowości dokumentowanych transakcji przez:
    • osobę upoważnioną przez przedsiębiorcę zagranicznego do reprezentowania go w oddziale – w przypadku podmiotu będącego przedsiębiorcą zagranicznym, posiadającym oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
    • osobę uprawnioną do reprezentacji – w przypadku pozostałych podmiotów powiązanych,

jeśli oświadczenie jest składane w momencie, w którym w całej Polsce obowiązuje stan epidemii lub zagrożenia epidemicznego w związku z COVID-19 lub dotyczy roku, w którym ten stan obowiązywał.

Biorąc pod uwagę bliski termin na złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych i rynkowości stosowanych cen, ułatwienia formalne w tym zakresie mogą być istotne dla wielu podatników.

Zwłaszcza w spółkach posiadających wieloosobowy zarząd, w skład którego wchodzą osoby z różnych państw, zgromadzenie podpisów wszystkich członków zarządu bywa trudne i czasochłonne (a takie są właśnie wymogi podpisywania oświadczenia zgodnie ze standardowymi zasadami).

Dzięki wprowadzonym zmianom wystarczy, że oświadczenie podpisze osoba lub osoby uprawnione do reprezentacji spółki, zgodnie z informacjami zawartymi w odpisie z KRS – nadal jednak nie jest dozwolone złożenie podpisu przez pełnomocnika.

POZOSTAŁE ZMIANY

Przypominamy, że Ustawa wprowadza również inne zmiany mające związek z cenami transferowymi, dotyczące:

  • Obowiązku publikacji sprawozdań z realizacji strategii podatkowej dla podatników CIT o przychodach przekraczających 50 mln EUR oraz podatkowych grup kapitałowych;
  • Transakcji z rajami podatkowymi.

Zmiany te wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

POROZMAWIAJMY

Zespół Cen Transferowych w Andersen posiada bogate doświadczenie w zakresie opracowywania polityk i procedur cen transferowych, jak również analiz obowiązków związanych z cenami transferowymi i przygotowywania dokumentacji cen transferowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w zakresie kwestii poruszonych w niniejszej informacji, służymy Państwu pomocą.

KONTAKT

Arkadiusz Żurawicki Partner, Warszawa

E: arkadiusz.zurawicki@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 71
M: +48 508 092 989

Michał Wilk Partner, Katowice

E: michal.wilk@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 69
M: +48 500 023 685

Zarejestruj się, aby otrzymywać na bieżąco powiadomienia o zmianach w prawie i podatkach, o najistotniejszych nowościach z orzecznictwa oraz o wydarzeniach organizowanych przez Andersen w Polsce.

Aktualności