Konrad Kleszczewski

Director

Konrad posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym oraz prawnym. Przed dołączeniem do Andersen, współpracował z międzynarodowymi firmami doradczymi z BIG4 oraz kancelariami prawnymi. Specjalizuje się przede wszystkim w podatku dochodowym od osób prawnych, podatkach międzynarodowych, cenach transferowych, transakcjach M&A, prawie handlowym oraz prawie karno-skarbowym.

  • Konrad jest adwokatem w Izbie Adwokackiej w Warszawie, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2019 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa finansowego (rozprawa doktorska dotyczyła tematyki cen transferowych jako instrumentu międzynarodowej optymalizacji opodatkowania w Unii Europejskiej). W 2023 roku ukończył z wyróżnieniem prestiżowy University of San Francisco w Kalifornii, gdzie uzyskał tytuł Master of Laws (LL.M.).
  • Posiada bogate doświadczenie w planowaniu, przeprowadzaniu i nadzorowaniu od strony prawnej i podatkowej kompleksowych procesów reorganizacji i restrukturyzacji przedsiębiorców, w tym z wykorzystaniem rozwiązań lokalnych oraz międzynarodowych. Posiada także doświadczenie w prowadzeniu przeglądów podatkowych i prawnych (zarówno ogólnych jak i nakierowanych na identyfikację określonych zagadnień) dla klientów z różnych sektorów przemysłu i usług, w szczególności z branży nieruchomościowej, finansowej, automotive, logistycznej, IT, infrastrukturalnej oraz nowych technologii.
  • Jego interdyscyplinarne podejście i działanie na styku podatków, prawa i ekonomii pozwala mu na nowatorskie i kompleksowe podejście do bieżących problemów klientów, jak również na tworzenie i implementowanie rozwiązań adresujących ich potrzeby biznesowe.
  • Jest laureatem wielu branżowych rankingów, autorem licznych publikacji z dziedziny prawa podatkowego oraz prawa handlowego, a także wykładowcą na uczelniach wyższych.

SPECJALIZACJE