Działalność na rzecz spółek lub trustów – tylko po wpisie do nowego rejestru.

Od 31 października 2021 r. działalność gospodarcza obejmująca świadczenie określonych usług na rzecz spółek lub trustów będzie działalnością regulowaną. Oznacza to, że będzie mogła być wykonywana dopiero po uzyskaniu wpisu do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów („Rejestr”) prowadzonego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.

Działalność na rzecz spółek lub trustów to świadczenie przez przedsiębiorców (m.in. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki osobowe, spółki kapitałowe) usług polegających na:

  1. tworzeniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
  2. pełnieniu funkcji członka zarządu lub umożliwianiu innej osobie pełnienia tej funkcji lub podobnej funkcji w osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej,
  3. zapewnianiu siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
  4. działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako powiernik trustu,
  5. działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako osoba wykonująca prawa z akcji lub udziałów na rzecz podmiotu innego niż spółka notowana na rynku regulowanym.

Zgodnie z powyższym, działalnością regulowaną będzie m.in. świadczenie usług pełnienia funkcji członka zarządu. Oznacza to, że wpisowi podlegać będą na przykład osoby pełniące funkcje członków zarządu w spółkach, w ramach prowadzonych jednoosobowych działalności gospodarczych (na podstawie kontraktu B2B).

Przedsiębiorcy prowadzący działalność na rzecz spółek lub trustów przed 31 października 2021 r., powinni uzyskać wpis do Rejestru najpóźniej do 30 kwietnia 2022 r. Natomiast osoby, które chcą rozpocząć prowadzenie opisanej wyżej działalności od 31 października 2021 r. lub później, powinny uzyskać taki wpis przed rozpoczęciem jej faktycznego wykonywania.

Prowadzenie działalności na rzecz spółek lub trustów, bez wpisu do Rejestru grozi karą pieniężną w wysokości do 100 000 zł. Biorąc pod uwagę wymiar kary rekomendujemy przedsiębiorcom sprawdzenie czy rodzaj usług, które świadczą nie podlega wpisowi do Rejestru jako działalność na rzecz spółek lub trustów.

Jeżeli mają Państwo wątpliwości, czy Państwa działalność podlega wpisowi do Rejestru lub potrzebują Państwo  pomocy w złożeniu wniosku o wpis – zapraszamy do kontaktu.

KONTAKT

Piotr Krupa Partner, Katowice

E: piotr.krupa@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 52
M: +48 502 109 333

Marcin Matyka Partner Zarządzający, Warszawa

E: marcin.matyka@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 60
M: +48 669 768 444

Adrian Luty Senior Associate | Radca prawny, Katowice

E: adrian.luty@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 97

Zarejestruj się, aby otrzymywać na bieżąco powiadomienia o zmianach w prawie i podatkach, o najistotniejszych nowościach z orzecznictwa oraz o wydarzeniach organizowanych przez Andersen w Polsce.

Aktualności