Nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa i ergonomii monitorów komputerowych w miejscu pracy

Szanowni Państwo,

Znowelizowano rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Pracodawcy będą mieli obowiązek wyposażenia stanowisk pracy w monitory stacjonarne lub podstawkę oraz dodatkową klawiaturę i mysz w przypadku, gdy pracownik korzysta z laptopa przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy (tj. 4h). Nowe przepisy nakładają też na pracodawcę obowiązek zapewnienia pracownikom okularów lub szkieł kontaktowych korekcyjnych, w przypadku gdy wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych profilaktycznie wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy. Krzesło nie tylko powinno posiadać podłokietniki tak jak dotychczas, ale również możliwość ich regulacji. Dodatkowo, nie będzie już konieczności wyposażania stanowiska w uchwyt na dokumenty ani podnóżek. Oba te elementy powinny znaleźć się w wyposażeniu na życzenie pracownika.

W przypadku oświetlenia doprecyzowano sposób w jaki powinno się ograniczyć olśnienie. Chodzi tutaj o konieczność stosowania odpowiednich opraw oświetleniowych oraz instalowanie urządzeń eliminujących nadmierne operowanie promieni słonecznych padających na stanowisko pracy.

Zmiany wchodzą z dniem 17 listopada 2023 r. Pracodawcy będą mieli od tego dnia 6 miesięcy na dostosowanie stanowisk pracy do minimalnych wymagań BHP oraz ergonomii pracy określonych w znowelizowanym rozporządzeniu.

KONTAKT

Magdalena Patryas Partner, Katowice

E: magdalena.patryas@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 84
M: +48 502 392 419

Katarzyna Komulainen Partner, Warszawa

E: katarzyna.komulainen@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 77
M: +48 606 760 836

Zarejestruj się, aby otrzymywać na bieżąco powiadomienia o zmianach w prawie i podatkach, o najistotniejszych nowościach z orzecznictwa oraz o wydarzeniach organizowanych przez Andersen w Polsce.

Aktualności