Wydłużono terminy na przygotowanie dokumentacji cen transferowych i raportowanie w 2022 roku

Właśnie zakończył się proces legislacyjny nad wydłużeniem terminów na złożenie oświadczeń o przygotowaniu dokumentacji cen transferowych oraz raportowania TPR (co wpływa również na termin przygotowania samej dokumentacji).

W dniu 4 kwietnia 2022 r. do Sejmu wpłynął „Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową”, w którym zawarto również przepisy w zakresie wydłużenia terminów na raportowanie w zakresie cen transferowych. 28 kwietnia tego roku Sejm przyjął przepisy tej ustawy. Obecnie czeka ona na podpis Prezydenta i opublikowanie w Dzienniku Ustaw.

Dzięki wprowadzonym przepisom podatnicy będą mogli skorzystać z ułatwienia w postaci wydłużenia terminów na wywiązanie się z obowiązków sprawozdawczych i dokumentacyjnych w zakresie cen transferowych.

Termin na złożenie informacji o cenach transferowych (TPR-C/P) oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych (oraz dokumentacji cen transferowych) został przedłużony do:

  • 30 września 2022 r. w przypadku, gdy termin przed przedłużeniem upływał od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r.; lub
  • przesunięto o dodatkowe 3 miesiące, jeżeli termin przed zmianą upływał od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r. (w praktyce dotyczy to zatem m.in. podmiotów o roku podatkowym zgodnym z rokiem kalendarzowym).

Co ważne, rozwiązania te mają wejść w życie z dniem ogłoszenia ustawy, jednak z mocą od 31 grudnia 2021 r. Jest to korzystne dla podatników, którzy z różnych względów nie wywiązali się z ww. obowiązków przed opublikowaniem przepisów przedłużających terminy.

Korzystając z okazji chcielibyśmy przypomnieć, że dla dokumentacji za rok 2022 zmieniły się zasady w zakresie wymogów raportowania:

  • zgodnie z art. 11t ustawy o CIT oraz art. 23zf ustawy o PIT podmioty zobowiązane do sporządzenia dokumentacji lokalnej (oraz w niektórych przypadkach zwolnione z tego obowiązku) zobowiązane są do składania właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego jednego tylko dokumentu – informacji o cenach transferowych;
  • dokument ten w praktyce jednak będzie odpowiednikiem obecnego oświadczenia oraz informacji TPR. Składając tę informację podatnik będzie musiał oświadczyć, że lokalna dokumentacja została sporządzona zgodnie ze stanem rzeczywistym;
  • termin na jego przygotowanie to 11 miesięcy od zakończenia roku podatkowego. Co ważne, sama dokumentacja będzie musiała zostać sporządzona do końca 10 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.

Działający w ramach Andersen w Polsce Zespół Cen Transferowych, składający się z doświadczonych ekspertów w zakresie transfer pricing może kompleksowo wspomóc Państwa w wypełnianiu obowiązków związanych z przygotowaniem dokumentacji podatkowych oraz raportowaniem. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w zakresie kwestii poruszonych w niniejszej informacji, służymy Państwu pomocą i zachęcamy do kontaktu.

KONTAKT

Rafał Gorczyca Partner, Warszawa

E: rafal.gorczyca@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 88
M: +48 601 664 445

Michał Wilk Partner, Katowice

E: michal.wilk@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 69
M: +48 500 023 685

Arkadiusz Żurawicki Partner, Warszawa

E: arkadiusz.zurawicki@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 71
M: +48 508 092 989

Piotr Sukienik Manager | Doradca podatkowy, Katowice

E: piotr.sukienik@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 50

Michał Kubik Senior Manager, Warszawa

E: michal.kubik@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 88

Zarejestruj się, aby otrzymywać na bieżąco powiadomienia o zmianach w prawie i podatkach, o najistotniejszych nowościach z orzecznictwa oraz o wydarzeniach organizowanych przez Andersen w Polsce.

Aktualności