Deklaracje CIT-10Z oraz informacje IFT-2R za 2020 r. należy złożyć do Lubelskiego Urzędu Skarbowego

Rozliczenia osób prawnych

Przypominamy, że od 1 stycznia 2021 r. doszło do zmiany właściwości urzędów skarbowych, m.in. w zakresie tzw. „podatku u źródła”.

Od początku roku Lubelski Urząd Skarbowy jest właściwy dla rozliczeń z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych pobieranego od płatności dokonywanych na rzecz podmiotów z siedzibą poza Polską. Urząd ten jest właściwy do składania zarówno deklaracji  CIT-10Z jak i  informacji IFT-2R.

Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów, deklaracje CIT-10Z i informacje IFT-2R za rok 2020 płatnicy powinni złożyć do Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie, o ile rok podatkowy tych płatników zakończył się 31 grudnia 2020 r. Natomiast, jeżeli rok podatkowy płatnika rozpoczął się przed 31 grudnia 2020 r. i zakończył po tym dniu, dokumenty te składane są do dotychczasowych wyspecjalizowanych urzędów skarbowych.

Termin na złożenie deklaracji CIT10Z dla płatników mających rok podatkowy równy z kalendarzowym upływa już wkrótce – 1 lutego 2021 r. (31 stycznia 2021 r. to niedziela). Należy więc pamiętać, aby deklarację złożyć do właściwego urzędu.

Brak zmian dla osób fizycznych

Przypominamy, że powyższa modyfikacja nie dotyczy sytuacji, gdy podmiotem zagranicznym otrzymującym płatność jest osoba fizyczna. W tym przypadku, deklaracje PIT-8AR, w których wykazuje się kwotę pobranego i wpłaconego podatku należy złożyć tak jak dotychczas, tj. do urzędu skarbowego według miejsca zamieszkania lub siedziby płatnika.

Informację IFT-1R również należy złożyć bez zmian, tj. do jednego z 16 przypisanych urzędów skarbowych właściwych w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Terminem, do którego mamy obowiązek złożyć deklarację PIT-8AR, jest 31 stycznia 2021 r. (w tym roku jest to 1 lutego), a w przypadku informacji IFT-1R termin ten upływa 28 lutego 2021 r.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w zakresie kwestii poruszonych w niniejszej informacji, służymy Państwu pomocą.

KONTAKT

Monika Poteraj Partner, Warszawa

E: monika.poteraj@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 62
M: +48 669 486 444

Elżbieta Lis Partner, Katowice

E: elzbieta.lis@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 58
M: +48 664 948 038

Anna Hleb-Koszańska Starszy manager, Warszawa

E: anna.hleb-koszanska@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 88

Zarejestruj się, aby otrzymywać na bieżąco powiadomienia o zmianach w prawie i podatkach, o najistotniejszych nowościach z orzecznictwa oraz o wydarzeniach organizowanych przez Andersen w Polsce.

Aktualności