Bankowość, finanse i regulacje finansowe

Bankowość, finanse i regulacje finansowe

W biurach Andersen w Polsce oferujemy wszechstronne usługi prawne i podatkowe zarówno przy wszelkiego rodzaju typach finansowania, kwestiach związanych z funkcjonowaniem i nadzorem nad instytucjami finansowymi, jak również specyfiką produktów i rynków finansowych.

Transakcje finansowania

Doradzamy zarówno stronom finansującym, jak i finansowanym przy transakcjach finansowania przedsiębiorstw i projektów wg stosowanych w Polsce standardów rynkowych (w tym LMA dostosowanego do prawa polskiego lub polskich aspektów finansowania międzynarodowego). Nasze wsparcie obejmuje:

  • wszystkie instrumenty finansowania: kredyty, pożyczki, emisje obligacji, dofinansowania ze środków publicznych, i zabezpieczenia,
  • finansowanie przedsiębiorstw (corporate finance) i projektów (project finance),
  • finansowanie na nabycie akcji, udziałów lub aktywów (acquisition finance), w tym nieruchomości,
  • wszystkie etapy pozyskania finansowania (od wsparcia przy uzgodnieniu term sheetu, przez negocjacje dokumentacji finansowania, po kompletowanie warunków uruchomienia finansowania),
  • wsparcie potransakcyjne – przeglądy zawartych dokumentacji kredytowych i zabezpieczeń, negocjowanie zmiany warunków i restrukturyzacji długu.

Funkcjonowanie instytucji finansowych

Wspieramy instytucje finansowanie (banki, zakłady ubezpieczeń, firmy i fundusze inwestycyjne, a także instytucje  pożyczkowe) we wszystkich kwestiach związanych z ich funkcjonowaniem w otoczeniu prawnym i regulacyjnym oraz z nadzorem nad nimi. Doradzamy instytucjom nadzorowanym przy przestrzeganiu i implementacji zmian w przepisach prawa i rekomendacji nadzorczych oraz dobrych praktyk sektora finansowego.

Reprezentujemy podmioty sektora finansowego we wszelkich postępowaniach przed KNF, NBP, BFG, EBA (ECB), GIIF, GPW i KDPW – w tym przy strukturyzowaniu działalności regulowanej w Polsce, łączeniu i przekształcaniu instytucji finansowych i korzystaniu z „jednolitego paszportu” w Polsce.

Zajmujemy się kwestiami finansów konsumenckich – w tym regulacją kredytu konsumenckiego i instytucji pożyczkowych (przygotowanie wzorów umów, przeglądy dokumentacji produktowych, compliance, wsparcie w relacjach z konsumentami).

Nasi adwokaci i radcowie prawni dysponują doświadczeniem w prowadzeniu sporów na tle produktów finansowych przed sądami powszechnymi i polubownymi (w tym przed Sądem Polubownym przy ZBP) i przy udziale Rzecznika Finansowego